Získejte dotaci až 80%

na pořízení FV systému pro Vaši firmu a ušetřete peníze za elektřinu!

O Programu

Využijte nový dotační Operační Program Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost (OPPIK) -„Úspory energie- Fotovoltaické systémy systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu“ a získejte dotaci až 80%. Program Úspory energie je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Dotace se vztahuje na instalaci fotovoltaických systémů a instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku do maximálního výkonu zdroje 1 MWp, kapacita akumulátoru max. 5 kWh/kW instalovaného výkonu.

Návrh systému na míru

Navrhneme to nejoptimálnější řešení fotovoltaického systému dle Vaší roční spotřeby elektřiny a velikosti a orientaci střechy

Vyřízení dotací

Zajistíme veškeré potřebné dokumenty k získání dotace - projektovou dokumentaci, energetický posudek, rezervaci kapacity sítě a další potřebné dokumenty

Profesionální instalace

Díky 25 letům zkušeností a stovkám úspěšných instalací fotovoltaických systémů Vám odborně Vaši FV elektrárnu nainstalujeme

Výše dotace se odvíjí dle velikosti podniku

  • malý podnik (do 49 zaměstnanců)
   80 % prokázaných způsobilých výdajů
  • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců)
   70 % prokázaných způsobilých výdajů
  • velký podnik (od 250 zaměstnanců)
   60 % prokázaných způsobilých výdajů
img

Podmínky dotace

Výše dotace: 300 000 Kč – 100 000 000 Kč

Určeno pro podnikatelské subjekty působící v oborech:
 • Zpracovatelský průmysl
 • Technologie
 • Věda a výzkum
 • IT a telekomunikace
 • Stavebnictví
 • Energetika
 • Vzdělávání
 • Obchod a služby
 • Těžba a dobývání
 • Vodohospodářství
 • Zdravotnictví
 • Zemědělství, lesnictví a jiné
Limity a omezení:
 • Projekt nesmí být realizován na území hlavního města Prahy
 • Podporována nejsou:
  komerční turistická zařízení-tzn. hotely, volnočasová zařízení, restaurace, lázně, pohostinství, veřejná správa a obrana, kulturní, zábavní a rekreační činnosti.

  Dále nejsou podporovány projekty v odvětvích:
  rybolov a akvakultura, výroba tabákových výrobků, vodní, letecká, pozemní a potrubní doprava.
 • Na 1 IČ může být podáno max 15 žádostí
 • Nejsou podporovány FVS na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
 • V projektu nesmí být překročeny měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ
 • Konvenční zdroj představuje investiční náklady přepočtené na 1 MWh roční produkce ve výši 8 862,63 Kč

Modelový příklad

podívejte se na vzorový modelový příklad.

Poptávka

O nás

V rámci skupiny SOLARTEC HOLDING a.s. se specializujeme především na oblast fotovoltaiky. Kromě projektování a realizace (EPC) celých fotovoltaických systémů a elektráren na rodinné domy a na volné ploše (FVS, FVE), dodáváme fotovoltaické panely a veškeré komponenty FVE, řešíme napájení průmyslových aplikací i elektrifikací míst bez elektrické energie. Provádíme opravy poškozených FV panelů. Díky více než 25 letým zkušenostem v oboru jsme vlastníkům fotovoltaických elektráren schopni poskytnout špičkové služby také v oblasti provozování FVE (servis, monitoring a diagnostika). Podporu kvality těchto služeb zajišťuje naše akreditovaná laboratoř. V současné době provozujeme našim klientům více než 50MWp fotovoltaických elektráren. Kvalita výrobků a služeb je jistě závislá na kvalitě našich zaměstnanců. Ve všech oblastech činnosti proto zaměstnáváme ty nejlepší odborníky. Našim cílem je především nabídka optimálního řešení a dlouhodobá garance kvality výrobků i služeb.